Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 622/UBND-NV
Ngày ban hành 14/04/2021
Trích yếu Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống