Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 612/UBND-VP
Ngày ban hành 13/04/2021
Trích yếu V/v Chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống