Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 607/UBND-TP
Ngày ban hành 13/04/2021
Trích yếu thực hiện các quy định tại Quyết định 07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống