Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 506/UBND-TCKH
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu V/v cam kết thực Đề án đánh giá chỉ cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống