Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 507/UBND-TTr
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu Chuyển văn bản Hướng dẫn giải quyết KNTC trong bầu cử ĐBBQH và HĐND các cấp
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống