Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 508/UBND-NV
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thi đua, khen thưởng.
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống