Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 510/UBND-TCKH
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu V/v tham gia ý kiến về nội dung Dự thảo Đề án Huy động thu hút đâu tư theo phương thức PPP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống