Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 514/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu Về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống