Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 517/UBND-TNMT
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu V/v báo cáo kết quả đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Như Xuân
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống