Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2019
Trích yếu thành lập BCĐ, BTC diễn tập chiến đầu phòng thủ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống