Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số:2542 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 2542 Quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-phong-Tai-chinh-Ke-hoach.pdf