Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 736/UBND-NN&PTNT
Ngày ban hành 21/04/2022
Trích yếu V/v đăng ký sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP tại Lễ hội du lịch biển năm 2022 tại TP Sầm Sơn .
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 6.pdf