Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1048/UBND-KTHT
Ngày ban hành 15/06/2021
Trích yếu Về việc hông báo việc xét nghiệm SARS-COV-2 để kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Lạng Sơn; quản lý người, phương tiện vận tải hàng hoá xuất khẩu từ vùng đang có dịch, khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19 đến các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 7936/UBND-VX và Công văn số 7938/UBND-VX, ngày 8/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh )
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống