Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1031/UBND-DT
Ngày ban hành 11/06/2021
Trích yếu V/v triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống