Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1032/UBND-VP
Ngày ban hành 11/06/2021
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-CP ngày 5/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 7991/UBND-VX ngày 09/6/2021 của UBND về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống