Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 964/UBND-KTHT
Ngày ban hành 02/06/2021
Trích yếu V/v thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách đi, đến thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống