Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 959/UBND-NN&PTNT
Ngày ban hành 01/06/2021
Trích yếu V/v tăng cường chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng NTM
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống