Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 125/KH-UBND
Ngày ban hành 31/05/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống