Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 943/UBND-KTHT
Ngày ban hành 31/05/2021
Trích yếu V/v khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống