Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 950/UBND-KTHT
Ngày ban hành 31/05/2021
Trích yếu V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hioastj đọng vận tải trên địa bàn huyện hư Xuân.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống