Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 955/UBND-TCKH
Ngày ban hành 31/05/2021
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống