Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
518 người đã bình chọn
670 người đang online

Như Xuân bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 1000 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đăng ngày 04 - 03 - 2024
100%

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện Như Xuân trang bị kiến thức, thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực công tác; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng ngày 4/3, Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện, quý I năm 2024 với chủ đề “ Kết quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2023; định hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Phó Viện  trưởng  phụ  trách Viện quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Hội nghị được tổ chức hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 18 điểm cầu trên địa bàn huyện với gần 1000 cán bộ tham gia học tập

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề 

Tại hội nghị, Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt nội dung chuyên về Bình đẳng giới và chuyên đề “ Kết quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2023; định hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề đã nêu rõ bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình; những kết quả hoạt động và những thành tựu đối Ngoại của Việt Nam. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của các tầng lớp Nhân dân trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị cập nhật kiến thức.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Như Xuân nhìn lại những kết quả thực hiện đường lối đối ngoại của Đại  của Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đề ra phương hướng trọng tâm và giải pháp triển khai công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành ngoại giao từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nội dung chuyên đề bình đẳng giới, tỷ lệ nữ của huyện Như Xuân là trong những huyện có tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn cán bộ nữ, hoặc cán bộ nữ trong nguồn quy hoạch tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cố gắng hoàn thiện cả về chuyên môn, trình độ, kỹ năng để tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo huyện và xã quan tâm nhiều hơn nữa. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn huyện sau hội nghị này cập nhật kiến thức đầy đủ, đúng đắn những nội dung cốt lõi trong chuyên đề “ Kết quả hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2023; định hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                                                  Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

THƯ KÊU GỌI Ủng hộ, trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà...(12/04/2024 10:35 CH)

Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2024 cụm 2.(12/04/2024 5:57 CH)

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy trực tiếp giảng bài tại Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị...(11/04/2024 6:18 CH)

Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Như Xuân Khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.(10/04/2024 3:30 CH)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024.(09/04/2024 5:59 CH)

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 tham gia lao động cộng sản tại Đình Thi(06/04/2024 8:25 SA)

    °