Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2237 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện về phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu dân cư xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 31/112/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/8/2021); Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 138/TTr-TNMT ngày 28/7/2023 về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung 2 Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện về phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/8/2021).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °