Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2581 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Đăng ngày 11 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của HĐND huyện Như Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân; Xét Tờ trình số 220/TTr- BQLDA ngày 31/7/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 87/TĐ-KTHT ngày 09/8/2023.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °