Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2607 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại Bãi Trành tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân

Đăng ngày 28 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định 1069/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Căn cứ Công văn số 4845/SXD-QH ngày 22/7/2023 của Sở Xây dựng v/v nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trang trại Bãi Trành tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo thẩm định số 74/KTHT-TĐ ngày 25/7/2023 (kèm theo Tờ trình số 11/TTr-TV ngày 24/7/2023 của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °