Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2338 người đang online

NGHỊ QUYẾT về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tu xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022; Sau khi xem xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số: 102/BC- HĐND ngày 04/7/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °