Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
523 người đã bình chọn
1781 người đang online

Hội Nông dân huyện Như Xuân: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự đi lên của Đảng bộ nhân dân huyện nhà, Hội Nông dân huyện Như Xuân đã có nhiều bước phát triển mới, khẳng định được vai trò vị thế của tổ chức Hội Nông dân. Trong việc thể hiện các phong trào cách mạng. Nhiều hoạt động và phong trào thi đua của các cấp hội, đã mang lại hiệu quả thiết thực, để lại những dấu ấn đậm nét, tạo niềm tin trong cấp ủy Đảng chính quyền.

 

       Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều kết quả, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI đề ra. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và của nông dân; góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện.

       Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên  nông dân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội Nông dân huyện đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua hội nghị, trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan và đặc biệt là tuyên truyền qua các hội thi, hội diễn sân khấu hóa để tạo hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên Nông dân, góp phần cung cấp kịp thời thông tin nâng cao nhận thức, khơi dậy ý tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của hội viên, nông dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội gắn kết nông dân với tổ chức hội ngày càng chặt chẽ hơn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã kết nạp mới được 1.379 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 9.614 hội viên, tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên đạt 87,4 %  so với hộ  nông nghiệp. Từ các hoạt động trên, chất lượng tổ chức hội được nâng lên rõ rệt, kết quả phân loại hàng năm có 100% cơ sở Hội và 100% chi Hội đạt khá, vững mạnh.

        Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội Nông dân huyện  đã phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của giai cấp nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của Nhân dân huyện nhà, điểm nổi bật của Hội Nông dân các cấp trong phát triển kinh tế đó là gắn chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất gắn bảo vệ môi trường, xây dựng sản phẩm OCCOP, thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các hợp tác xã, hiện nay toàn huyện có 12 sản phẩm Occop được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh. Theo đó Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã trực tiếp hướng dẫn xây dựng vườn hộ, hướng dẫn cán bộ Hội, hội viên Nông dân thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

       Để tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tín chấp cho các hộ nông dân vay. Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội quản lý là 287,023 tỷ đồng với 4.784 thành viên. Ngoài ra Hội vận động xây dựng được quỹ hỗ trợ nông dân trên 1,979 tỷ đồng, trong đó quỹ hỗ trợ của Trung ương là 800 triệu, quỹ hỗ trợ của Tỉnh 500 triệu đồng, Hội Nông dân huyện vận động quỹ hội được 679 triệu đồng, nhờ làm tốt công tác quản lý vốn cũng như hướng dẫn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, theo chương trình xây dựng Nông thôn mới đã thúc đẩy mô hình phát triển kinh tế, trang trại, gia trại chăn nuôi ngày càng nhiều và phát triển theo hướng tập trung, liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học, toàn huyện có 212 trang trại chăn nuôi. phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút được đông đảo các hộ hội viên nông dân tham gia. Kết quả các hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2018 có 2.283 hộ, đến năm 2022 có 3.606 hộ.

 

        Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình  có quy mô sản xuất lớn thu hút nhiều lao động thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như hội viên nông dân Đỗ Trọng Học thôn Vân Hòa xã Cát Vân phát triển kinh tế từ mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng năm đạt từ 200 triệu đồng trở lên. Hiện nay gia đình anh đã trồng gần 5 ha cây Mắc ca, trong đó có gần 4 ha cây Mắc ca đã cho thu hoạch quả. Ngoài ra anh còn tận dụng nuôi ong lấy mật từ hoa Mắc ca. Từ mô hình tổng hợp đã góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cũng như đời sống của gia đình ngày được phát triển để cho các hội viên nông dân trên địa bàn huyện học tập và làm theo.

       Ngoài mô hình cây ăn quả của hội viên Đỗ Trọng Học ở xã Cát Vân thì mô hình hội viên Hoàng Ngọc Năm thôn Thanh Xuân xã Hóa Quỳ chăn nuôi gà, lợn quy mô lớn có thu nhập hàng tỷ đồng trên năm và mô hình nuôi dê thả rừng của gia đình hội viên Chu Văn Hạnh thôn Nhà Máy xã Bãi Trành cũng cho thu nhập kinh tế hàng năm đạt 200 triệu đồng trở lên khi đã trừ các khoản chi phí.

       Ngoài ra, các cấp hội còn tham gia rà soát, phân loại hộ nghèo báo cáo danh sách  các hộ hội viên nghèo hàng năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội nhận giúp đỡ để các hộ vươn lên thoát nghèo theo chỉ tiêu của tỉnh Hội giao, đến nay đã thoát nghèo được 876 hộ, các cấp hội trong huyện đã vận động tương trợ giúp nhau được 684 triệu đồng và 4.170 ngày công. Với kết quả trên đã góp phần đưa huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo năm 2018. Các cấp Hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các ngành của huyện tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giảm nghèo và cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân xây dựng Quỹ mua trâu bò và sửa chữa nhà ở cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiệm kỳ Hội đã vận động được 203,9 triệu đồng mua trâu, bò sinh sản và làm nhà ở trao cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Góp phần vào thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của huyện năm 2022 xuống còn 13,41%, bình quân mỗi năm giảm được 1,8% hộ nghèo.

       Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động Nhân dân hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, tham gia ngày công lao động ...với vai trò của mình  Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động vận động hội viên Nông dân gương mẫu tham gia thực hiện, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú do đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ hội viên, Nông dân. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phối hợp vận động được 6.210 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa, mở rộng 4,5 km đường giao thông nông thôn; 24 km kênh mương; tự nguyện hiến 13.530m2 đất, quyên góp được trên 21 tỷ đồng và 31.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng được 752 nhà tiêu hợp vệ sinh, và 236 thùng đựng vỏ thuốc Bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng. Đến  nay có 05 xã và 54 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 13,3 tiêu chí/xã.

       Cùng nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Như Xuân đã gặt hái được những thành công tốt đẹp, được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân và 19 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 91 cho tập thể và 70 cá nhân là cán bộ, hội viên nông dân đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Thông qua công tác thi đua khen thưởng đã kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực mới cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

       Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu với nhiều thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều thách thức, song với tinh thần “ Đoàn kết – Đổi mới – Hợp pháp – Phát triển”; cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII đề ra và xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và xây dựng huyện Như Xuân ngày càng giàu đẹp – văn minh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát...(16/04/2024 6:11 CH)

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Như Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp(16/04/2024 6:10 CH)

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình...(16/04/2024 8:08 SA)

Hải đoàn 128 Hải quân phối hợp tuyên truyền biển đảo gắn với thu hút nguồn nhân lực tại huyện Như...(15/04/2024 3:32 CH)

THƯ KÊU GỌI Ủng hộ, trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà...(12/04/2024 10:35 CH)

Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2024 cụm 2.(12/04/2024 5:57 CH)

    °