Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
2426 người đang online

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đăng ngày 26 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 766/STP-PBGDPL ngày 18/4/2023 của Sở Tư pháp về việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để đảm bảo thống nhất trong triển khai các nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, UBND huyện đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung thuộc phạm vi và địa bàn quản lý, như sau:

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Thi hành án dân sự huyện Như Xuân: Vận động đương sự tự nguyện thi hành án với số tiền lên tới...(04/08/2023 5:18 CH)

Bãi Trành ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"(08/06/2023 4:11 CH)

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích...(03/06/2023 6:29 CH)

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 3: Tan nát gia đình vì tin, theo tà đạo(01/06/2023 2:35 CH)

Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ": Bài 2: Nhiều thủ đoạn lôi kéo hội viên(01/06/2023 2:11 CH)

Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 1: Nguy cơ nhen nhóm trở lại(01/06/2023 9:29 SA)