Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
199 người đang online

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2023

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2023. Để khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Tư pháp trên địa bàn huyện, UBND huyện Như Xuân xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2023, cụ thể như sau:

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)