Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
1341 người đang online

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thanh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
100%

Chiều ngày 13-3-2023 Hội Nông dân xã Thanh Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lô Thị Diễn – HUV – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Nguyễn Văn Ân – Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, các đồng chí thường vụ Hội nông dân huyện, lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND – MTTQ, các Ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ và 51 đại biểu ưu tú đại diện cho hội viên nông dân trên địa bàn xã đã về dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với Nông dân, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững.

       Trong nhiệm kỳ vừa qua cán bộ, hội viên, nông dân phấn khởi trước nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo cơ chế, chính sách để nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã đi vào cuộc sống, động viên đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Bộ mặt nông dân, nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ và phát triển, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp hơn; kinh tế, văn hóa, xã hội được cải thiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể tích cực triển khai. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên, người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực kinh tế và các dịch vụ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 6,09%. Trình độ dân trí được nâng lên, quyền làm chủ của nông dân được phát huy. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhân dân ngày càng được mở rộng, vai trò làm chủ của nông dân được phát huy. trong nhiệm kỳ đã kết nạp 37 hội viên; nâng tổng số hội viên lên 417 hội viên, Tích cực vận động xây dựng quỹ HTND, quỹ giúp đỡ hội viên nghèo tại huyện trong nhiệm kỳ huy động được 10.425.000đ. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới của xã. Các chi Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân vươn lên làm giàu. Qua việc thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình mới, tiêu biểu của tổ chức Hội, cuối nhiệm kỳ có 58 hộ sản xuất kinh doanh các cấp, trong đó cấp tỉnh 1 hộ, cấp huyện 2 hộ liên tục, cấp xã 55 hộ. Từ phong trào này, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ hỗ trợ nhau về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh buôn bán, tiêu biểu như hội viên: Lữ Văn Hòa, Kim Văn Hóa, Lữ Văn Nhỏ chi hội Thanh Sơn; Lê Thị Đoan, Trương Văn Diễn, Nguyễn Văn Thanh chi hội Tân Hiệp; Lê Kim Khánh, Lương Hồng Tiến chi hội Tân Thành;  động viên cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, kết quả giúp đỡ được 1.370 ngày công cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm hội giúp đỡ được 01 hộ hội viên thoát nghèo, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã hiến trên 15.000m2 đất các loại để làm đường giao thông; đóng góp hơn 400 triệu đồng và trên 10.000 ngày công, làm mới và sửa chữa trên 6 km đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương nội đồng trên 4 km, xây mới 1,7 km kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp 07 km đường điện chiếu sáng ngoài đường,... góp phần quan trọng vào kết quả chung trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới;

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lương Văn Minh– Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hòa và đồng chí Lô Thị Diễn – HUV – Chủ tịch Hội nông dân huyện đã biểu dương và Ghi nhận những thành tích mà Hội nông dân xã  Thanh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để Ban chấp Hội nông dân xã khóa mới thực hiện trong thời gian tới đó là. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, hoàn thành các chỉ tiêu của Hội, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân phát triển kinh tế xã hội.

       Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân xã Thanh Hòa Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Đại hội bầu 6 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân huyện và 1 đại biểu đương nhiệm. Đồng thời bầu 1 đại biểu dự khuyết.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch     

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Thanh Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029(29/02/2024 4:15 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 6:03 CH)

Gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo quản lý Ban CHQS huyện nghỉ công tác hưởng chế độ(28/02/2024 5:40 CH)

Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế,...(28/02/2024 9:41 SA)

Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Như Xuân(27/02/2024 9:52 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 2 năm 2024.(27/02/2024 4:58 CH)

    °