Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
496 người đã bình chọn
2042 người đang online

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đăng ngày 08 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 8-3 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

       Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Khai mạc và Chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện Như xuân có các Đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan.

       Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là 12.505,572 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 8.805,657 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 3.699,915 tỷ đồng.

       Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 10.335,108 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 8.805,657 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; vốn NSTW là 1.529,451 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch.

       Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Nhờ đó, giá trị khối lượng thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 1.034 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giao chi tiết; giải ngân đến ngày 28-2-2023 là 989 tỷ đồng (bằng 9,6% kế hoạch giao chi tiết, cao hơn 2,9% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước). Trong đó vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 937,4 tỷ đồng, vốn NSTW là 51,5 tỷ đồng.

       Đặc biệt, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, toàn tỉnh có 43/84 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, trong đó có 16 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch (13 UBND cấp xã và 3 đơn vị khác); 25 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, với số vốn là 124,674 tỷ đồng…

       Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, đơn cử như về phân bổ vốn vẫn còn 2.170,464 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ; trong đó 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.233,464 tỷ đồng, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 937 tỷ đồng.

       Đối với chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã thông báo kế hoạch vốn NSTW cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện 5 dự án thuộc Chương trình là 937 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị đầu tư chậm nên đến nay Chương trình chưa được giao kế hoạch chi tiết năm 2023.

       Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 1.297,849 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh mới giao chi tiết được 64,385 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 1.233,464 tỷ đồng (các đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh giao chi tiết là 430,869 tỷ đồng)

       Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao; những địa phương có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành; công tác giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu… ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

       Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý các dự án trong thực thi nhiệm vụ; hạn chế về năng lực nhà thầu, năng lực tư vấn…

       Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có vai trò, ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ tạo động lực mới, không gian mới cho sự phát triển, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm…

       Đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành. Công tác chỉ đạo, điều hành phải được thực hiện trên tinh thần thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể, sâu sát. Các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sự dụng đất năm 2023 cấp huyện.

       Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu giá, cấp quyền khai thác mỏ nhằm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các tổ công tác chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xem xét, đánh giá đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

       Vì sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch       

<

Tin mới nhất

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(22/09/2023 3:36 CH)

Chi hội trưởng nông dân gương mẫu, điển hình vượt khó phát triển kinh tế hộ gia đình ở thôn Cát...(19/09/2023 3:51 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Như Xuân(17/08/2023 5:25 CH)

Đoàn công tác của huyện Như Xuân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo...(15/08/2023 5:07 CH)

Như Xuân tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp(24/07/2023 5:12 CH)

Thương binh Đặng Văn Việt thôn 12 gương mẫu trong phát triển kinh tế hộ gia đình(17/07/2023 3:38 CH)