Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
261 người đang online

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
100%

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thực hiện Công văn số 32/HĐND-TT ngày 06/02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 3: Tan nát gia đình vì tin, theo tà đạo(01/06/2023 2:35 CH)

Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ": Bài 2: Nhiều thủ đoạn lôi kéo hội viên(01/06/2023 2:11 CH)

Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 1: Nguy cơ nhen nhóm trở lại(01/06/2023 9:29 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)