Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
85 người đang online

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Như Xuân

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 7752/STNMT-CSĐĐ ngày 30/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(17/02/2023 2:46 CH)

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ(20/12/2022 9:08 SA)

Hội nghị công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thị trấn Yên Cát.(02/12/2022 2:27 CH)

V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa...(22/11/2022 2:02 CH)

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...(11/11/2022 2:17 CH)