Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
2169 người đang online

V/v triển khai Luật Tiếp cận thông tin.

Đăng ngày 19 - 12 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công văn số 2750/STPPBGDPL ngày 12/12/2023 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc triển khai công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được thực hiện đầy đủ, qua đó tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Xã Xuân Hòa đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(15/04/2024 5:24 CH)

Xã Cát Tân tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2024.(11/04/2024 5:56 CH)

Chuyển đổi số trong dạy và học ở Trường Tiểu học và THCS Cát Vân(08/04/2024 9:55 SA)

Trường THCS Xuân Hòa thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học.(22/03/2024 2:18 CH)

Sáu mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp(15/03/2024 10:32 SA)

Trường Mầm non thị trấn Yên Cát đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công tác dạy và học(14/03/2024 3:14 CH)

    °