Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
205 người đang online

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đăng ngày 29 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 2592/HĐPH-STP ngày 23/11/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện trân trọng đề nghị Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; UBND các xã, thị trấn

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể,...(22/03/2024 11:06 SA)

Tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên năm 2024(12/03/2024 2:26 CH)

V/v cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(05/12/2023 5:04 CH)

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham...(29/11/2023 8:10 SA)

Xã Xuân Bình Tuyên truyền “luật an toàn giao thông” cho học sinh(13/10/2023 3:11 CH)

Lễ ra mắt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật(06/10/2023 5:36 CH)

    °