Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội nghị tập huấn “ Quản lý tài chính và kế toán” trong khuôn khổ dự án “ Thúc đẩy kinh tế bền vững thông qua phát triển kinh doanh nhỏ” tại Như Xuân.

Đăng ngày 23 - 09 - 2022
100%

Chiều ngày 22/9. Chương trình tài chính vi mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới tổ chức hội nghị tập huấn “ Quản lý tài chính và kế toán” trong khuôn khổ dự án “ Thúc đẩy kinh tế bền vững thông qua phát triển kinh doanh nhỏ” tại Như Xuân. Tham dự hội nghị có đại diện cán bộ Chuyên gia tư vấn Quản trị tài chính – Tổ chức tầm nhìn thế giới, đại diện cán bộ Phòng Nông nghiệp Huyện Như Xuân và các thành viên ban giám đốc 07 Hợp tác xã trên địa bàn huyện đã về dự

       Tại buổi tập huấn các hợp tác xã được trang bị kỹ năng quản lý tài chính trong hợp tác xã, xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị dòng tiền, cách thức đánh giá sức khỏe tài chính của hợp tác xã, những nguyên tắc trong tách bạch tài chính gia đình và tài chính hợp tác xã, Kiểm sát và cân đối các khoản phải trả và phải thu trong hợp tác xã, kỹ thuật đưa ra quyết định đầu tư trong các giai đoạn phát triển khác nhau của hợp tác xã, cách xây dựng chiến lược về giá cho các hợp tác xã. Bên cạnh đó, các hợp tác xã được chuyên gia tư vấn về cách thức tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, tỉnh và huyện nhằm giúp hợp tác xã nắm bắt và chủ động tiếp cận được các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương. Tại buổi hội thảo các thành viên của hợp tác xã tích cực chia sẻ thuân lợi và khó khăn trong hoạt động quản lý tài chính của hợp tác xã. Đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu, hỗ trợ hợp tác xã giải quyết các vấn đề về quản lý dòng tiền, định giá sản phẩm.

       Thông qua lớp tập huấn, Các nhóm sẽ có kiến thức về các đọc hiểu báo cáo tài chính, quản trị dòng tiền và các chỉ số tài chính cơ bản của Hợp tác xã, hiểu được những quy định pháp lý hướng dẫn chế độ kế toán của hợp tác xã và các quy định lập sổ sách kế toán và cách thu thập, xử lý chứng từ kế toán.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Hội thi gia đình toàn mỹ xã Thượng Ninh năm 2022.(29/09/2022 4:35 CH)

Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trao tiền hỗ trợ làm nhà...(29/09/2022 4:26 CH)

Cát Tân tích cực thu hoạch diện tích lúa mùa đề tránh bão(27/09/2022 4:02 CH)

Hội nghị Ban thường vụ đánh giá tình hình thự hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm...(27/09/2022 3:47 CH)

Cát Vân đẩy mạnh công tác tiêm phòng vacxin đợt 2/2022 cho đàn gia súc gia cầm.(23/09/2022 8:53 SA)

Hội nghị tập huấn “ Quản lý tài chính và kế toán” trong khuôn khổ dự án “ Thúc đẩy kinh tế bền...(23/09/2022 8:46 SA)