Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội nghị tập huấn Nâng cao chất lượng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Như Xuân năm 2022.

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
100%

Ngày 28/7, UBND huyện tổ chức tập huấn Nâng cao chất lượng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Như Xuân năm 2022 cho 160 đại biểu là thành viên BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết cấp huyện, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa, cán bộ văn hóa xã, bí thư, Trưởng khu phố thôn trên địa huyện. Dự có đồng chí Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo chuyên viên phòng văn hóa huyện.

       Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Như Xuân đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống tinh thần của nhân dân. Các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cao, như: phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, coi trọng các hoạt động tín ngưỡng ở cơ sở, phong trào đền ơn đáp nghĩa... Từ đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

        Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí giảng viên triển khai nội dung về Bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ Công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Một số biện pháp nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

        Thông qua hội nghị, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa; khu phố, thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hóa; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

                                                                                                     Trung tâm VHTT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Xã Cát Tân tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.(12/08/2022 2:56 CH)

Bế mạc hội thi thể thao người cao tuổi huyện Như Xuân lần thứ IV năm 2022.(11/08/2022 2:42 CH)

Trường tiểu học Hóa Quỳ chuẩn bị mọi điều kiện bước vào năm học mới 2022 - 2023(10/08/2022 8:41 SA)

Hội thi Văn nghệ và Truyền thông về kiến thức kỹ năng phòng chống bạo hành xâm hại trẻ em(10/08/2022 8:35 SA)

Hội thi thể thao người cao tuổi huyện Như Xuân lần thứ IV năm 2022.(10/08/2022 8:24 SA)

Trại giam Thanh Lâm đã tổ chức Hội thi “Cảnh sát quản giáo giỏi năm 2022”.(10/08/2022 8:16 SA)