Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; 2021-2026 và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026-2031

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
100%

Chiều ngày 3-6-2022, tại Trung tâm hội nghị , Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025- 2021-2026, và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 2026-2031.Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đưccs Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, Thị trấn.

       Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Kế hoạch số 79 và Qui định 02:  của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030;

       Theo đó, đối với Kế hoạch 79 – KH/HU của Huyện ủy Như Xuân về rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ theo Quy định số 50 – QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ chính trị mục đích, yêu cầu là: Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

       Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hùng  - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của huyện phải xác định quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cấp uỷ các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ với các chủ trương, quy định của Đảng về bố trí cán bộ.Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

       Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức  đảng, thủ trưởng các cơ quan , đơn vị trên địa bàn huyện cần tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh:  Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quy hoạch cán bộ của cấp mình và cấp dưới theo phân cấp đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

                                                                                                Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Như Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027(23/06/2022 3:48 CH)

Lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6(20/06/2022 3:24 CH)

Hội LHPN huyện: Đưa nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống(16/06/2022 9:18 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, năm học 2022 – 2023(14/06/2022 9:50 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về rà soát, bổ sung quy...(07/06/2022 8:10 SA)

Bộ Công an: Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn...(06/06/2022 7:56 SA)