Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội đồng Nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ năm.

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Ngày 29/6. Hội đồng Nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ năm, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quyết định một số nội dung trọng khác theo quy định của pháp luật. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Bá Hùng – Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Văn Thuận - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Đức Đồng – Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND Huyện, các đồng chí thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Trưởng các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức Đoàn thể huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn huyện. 32/33 Đại biểu HĐND huyện khoá XXI. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã về dự kỳ họp. Ông Nguyễn Bá Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện khai mạc Kỳ họp.

        Tại kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Và một số ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị UBND huyện trả lời tài kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm... Kỳ họp đã thông qua các tờ trình UBND trình HĐND xem xét, quyết định. Thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội.

        Trong 6 tháng đầu năm  2022 mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá nguyên, nhiên liệu tăng, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính chuyền các cấp đã nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, huyện Như Xuân đã cơ bản thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nổi bật đó là. Triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống Covid19, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid19 đảm bảo tiến độ và độ bao phủ, việc têm phòng vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, đúng quy định. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng tiếp tục phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến về cơ cấu cây trồng chăn nuôi phục hồi, phát triển đúng hướng, sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt được tốc độ tăng trưởng cao, giáo dục đại trà, mũi nhọn có chuyển biến về chất lượng, tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao huyện Như Xuân lần thứ IX. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5.078,2 tỷ đồng, trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản đạt 890,6 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 2.317,4 tỷ đồng, dịch vụ - thương mại đạt 1.870,2 tỷ đồng, Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 612 tỷ đồng.

        Cây ăn quả tiếp tục được chú trọng tư phát triển mở rộng quy mô, diện tích. Tập trung chỉ đạo các xã, hướng dẫn nhân dân liên kết đầu tư sản xuất với Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản T9 phát triển vùng trồng xoài keo, chanh dây nguyên liệu. Về chăn nuôi: UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Tập trung thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, có nhiều chuyển biến trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

        Thảo luận tại kỳ họp, trên tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, tích cực. Các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung các báo cáo, tờ trình đã nêu, đồng thời nêu lên một số ý kiến kiến nghị mà cử tri tại các đơn vị, địa phương quan tâm như vấn đề Công tác quy hoạch khu dân cư và quy hoạch cụm công nghiệp đang còn bất cập, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế cần mang tính bền vững có giá trị kinh tế cao, cần có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất sản xuất, Tình trạng thiếu cán bộ giáo viên ở một số trường học cần bổ sung biên chế giáo viên ở các cấp học. Quan tâm cơ chế chính sách mua thẻ bảo hiểm cho Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản trên địa bàn huyện, chỉ đạo các ngành kiểm tra hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân, 1 số ý kiến của cử tri quan tâm tại các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm dẫn tới cử tri kiến nghị đề xuất nhiều lần, tình trạng một số trang trại lợn trên địa bàn huyện đã làm ảnh hưởng môi trường cần xử lý nghiêm và có hướng khắc phục. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Bãi Trành, Cần được bảo dưỡng đường điện xương cá để đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho nhân dân.

        Tại kỳ họp đã tiến hành phiên chấp vấn Ủy ban nhân dân huyện và chấp vấn các ngành, các cơ quan đơn vị Chi Cục Thuế Như Xuân – Như Thanh, Tòa án nhân dân Huyện, Phòng tài nguyên môi trường huyện về vấn đề như Việc triển khai thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây Bắc Trường mầm non Khu phố 2, thị trấn Yên Cát. Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 cụm công nghiệp Xuân Hòa và Thượng Ninh quá chậm, thu thuế đất đai, tình trạng một số vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai còn chậm......

        Tại kỳ họp đã thông qua tờ trình bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Hội thẩm tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và thông qua dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách  huyện năm 2021. Dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn Thắng Lộc đi làng gió xã Bình Lương huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa

        Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Ông Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm để đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó đồng chí Chủ Tịch UBND Huyện cũng đã chỉ ra những điểm còn hạn chế ở các cấp cơ sở giải quyết công việc còn chậm gây búc xúc cho nhân dân, công tác phòng chống dịch Covid19 còn lơ là, nhiều đơn vị tỷ lệ tiêm phòng văcxin covid19 đạt thấp....Khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là. Xác định nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch Covid19 là hàng đầu, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tiêm phòng văc xin covid19, tăng cường chấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương lề lối làm việc ở từng đơn vị, chỉ đạo hoàn thành diện tích vụ thu mùa, phát triển cây trồng Chanh Leo, Xoài Keo, cây Chè, nguy cơ hạn kéo dài các địa phương cần có giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới tiêu. Đẩy mạnh khu công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. ..

        Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Nguyễn Bá Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện yêu cầu ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, phấn đấu quyết tâm cao hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. HĐND huyện đề nghị UBND, các cơ quan đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm nêu trong các báo cáo, triển khai thực hiện tốt 2 nghị quyết đã được nghị quyết thông qua tại kỳ họp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Triển khai thực hiện công tác phòng chông dịch bệnh Covid19, nhất là công tác tiêm vắc xin đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục triển khai thực thực hiện tích tụ tập trung đất đai gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hôi, nâng cao đời sống nhân dân. Chuẩn bị và triển khai diễn tập chiến đấu cấp xã theo đúng kế hoạch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm.

                                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Uỷ viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm...(11/08/2022 2:30 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2022(10/08/2022 8:04 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án 06(10/08/2022 7:55 SA)

Hội nghị Ban thường vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8...(03/08/2022 3:35 CH)

Hội nghị ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Như Xuân lần thứ IX khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024(18/07/2022 10:05 SA)

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (12/07/2022 8:39 SA)