Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hội nghị toàn quốc triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
100%

Sáng ngày 21-4-2022. Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Phạm Bình Minh Khai mạc hội nghị.Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

        Tại Hội nghị lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Báo cáo về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021- 2025. Đại diện lãnh đạo UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có tham luận về triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

       Sau khi nghe các báo cáo đã trình tại hội nghị. Các đồng chí Lãnh đạo một số tỉnh đã tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị với chính phủ và các Bộ ngành TW về một số vấn đề quan trọng như việc ban hành các thông tư và hướng dẫn cũng như các kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cần phải kịp thời và nhanh chóng để các địa phương đơn vị triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

       Phát biểu kết luận Hội nghị Ủy Viên Bộ chính trị Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh. Chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố. Các đồng chí phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; tuyên truyền, quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cho đến cán bộ, người dân về nội dung, yêu cầu của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

       Ban chỉ đạo địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương; ưu tiên bố trí ngân sách, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyên truyền để bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

       Trong tháng 5/2022, các bộ, ngành được phân công  phải khẩn trương ban hành các thông tư đã được giao, phê duyệt các chương trình chuyên đề, dự án thành phần.

       Bộ LĐ-TBXH, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

                                                                                           Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026(20/05/2022 2:59 CH)

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2022.(17/05/2022 2:21 CH)

Đoàn xã Bãi Trành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ...(16/05/2022 8:46 SA)

Huyện ủy Như Xuân, Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng...(16/05/2022 8:36 SA)

Lễ khai trương phân viện bãi trành(13/05/2022 7:49 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4- 2022(28/04/2022 9:14 SA)