Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Thanh Xuân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
100%

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong thời gian qua người dân xã Thanh Xuân đã tích cực chuyển đổi giống cây kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn nhằm gia tăng giá trị canh tác, tăng thu nhập.

       Thực hiện chủ trương của huyện. Cấp ủy, chính quyền xã Thanh Xuân đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây ăn quả như ( Chanh Leo, xoài, Bưởi, cam) và các loại rau màu. Trong thời gian qua, UBND xã Thanh Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân nắm được lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời, UBND xã lồng ghép các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để hỗ trợ người dân về giống cây trồng, cải tạo đất, phân bón, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện nay toàn xã đã trồng được 10,9 ha Xoài Keo và cây Chanh Leo. Trước đó một số hộ dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây Xoài, Cam, Bưởi và Mít thái đã cho thu hoạch và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây trồng trước.

       Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Thanh Xuân trong những năm vừa qua đã mang lại những hiệu quả kinh tế tích cực, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phát huy hiệu quả đạt được, thời gian tới xã Thanh Xuân tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích cây ăn quả, cây rau màu để nâng cao hiệu quả kinh tế”.

                                                                                      Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Xã Bình Lương phấn đầu về đích nông thôn mới năm 2022(23/05/2022 9:19 SA)

Gương phụ nữ nghèo vượt khó phát triển kinh tế từ mô hình nuôi dê và trồng cây ăn quả ở Thanh Lâm.(20/05/2022 3:50 CH)

Xã Cát tân chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc trồng cây gai xanh.(20/05/2022 3:43 CH)

Thanh Sơn tăng cường công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động.(09/05/2022 2:13 CH)

Thanh Xuân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng(18/04/2022 7:56 SA)

Nông dân xã Tân Bình phát triển mô hình nuôi dê sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.(15/04/2022 9:27 SA)