Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2022

Đăng ngày 15 - 02 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2022

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây

<

Tin mới nhất

Tham gia theo dõi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022(02/11/2022 7:36 SA)

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của...(27/10/2022 3:27 CH)

V/v triển khai Quyết định số 201/QĐ-STP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa (14/10/2022 3:26 CH)

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Như Xuân(13/10/2022 3:15 CH)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...(12/10/2022 8:34 SA)

V/v triển khai Bộ câu hỏi và Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước...(10/10/2022 9:58 SA)