Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Phố biến toàn bộ nội dung Luật Thi hành án hình sự

Đăng ngày 25 - 02 - 2022
100%

Luật Thi hành án Hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Thực hiện các quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật thanh hành án hình sự, Phòng Tư pháp Như Xuân - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện cung cấp đến đông đảo quần chúng nhân dân toàn bộ nội dung Luật Thi hành án hình sự

    Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ 91,53% số Đại biểu Quốc hội tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01-01-2020. So với Luật thi hành án hình sự năm 2010, Luật THAHS năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều và có nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang chấp hành án..v.v.. khắc phục bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án, thể hiện tính nhân văn sâu sắc bảo đảm quyền lợi của phạm nhân, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

    Tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Tham gia theo dõi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022(02/11/2022 7:36 SA)

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của...(27/10/2022 3:27 CH)

V/v triển khai Quyết định số 201/QĐ-STP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa (14/10/2022 3:26 CH)

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Như Xuân(13/10/2022 3:15 CH)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...(12/10/2022 8:34 SA)

V/v triển khai Bộ câu hỏi và Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước...(10/10/2022 9:58 SA)