Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2488 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xưởng chế...(23/02/2024 10:09 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh hộ dân tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng...(11/01/2024 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Tân Bình năm 2023...(15/12/2023 5:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Sơn năm 2023...(13/12/2023 2:25 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Phong năm 2023...(13/12/2023 2:20 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Hoà năm 2023...(13/12/2023 2:02 CH)

    °