Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
197 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường TH Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy.

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy; Báo cáo thẩm tra số: 325/BC- HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân...(28/12/2022 9:52 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Uỷ ban nhân...(28/12/2022 9:49 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát...(28/12/2022 9:47 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Hồ Đồng Cùng,...(28/12/2022 9:44 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời,...(28/12/2022 9:42 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đập Bai Tuận, xã Thanh...(28/12/2022 9:39 SA)