Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1481 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng kết hợp phòng chức năng và bếp ăn).

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông báo Kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị ngày 15/11/2022

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư...(07/07/2023 8:27 SA)

NGHỊ QUYẾT về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Cát...(07/07/2023 8:25 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao...(10/05/2023 8:21 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Bãi Trành, huyện Như Xuân....(10/05/2023 8:16 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm non Thanh...(10/05/2023 8:11 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trường Mầm non Thanh...(10/05/2023 8:07 SA)