Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
2047 người đang online

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 trên địa bàn huyện Như Xuân

Đăng ngày 15 - 11 - 2022
100%

Thực hiện kế hoạch 257/KH-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình phòng cháy chữa...(02/10/2023 2:28 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Công trình phòng...(02/10/2023 2:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Công trình phòng...(02/10/2023 2:19 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải...(02/10/2023 2:15 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Công trình phòng...(02/10/2023 2:07 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Công trình phòng...(02/10/2023 1:54 CH)