Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
516 người đã bình chọn
5554 người đang online

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân

Đăng ngày 11 - 11 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28/7/2022 của Uỷ ban Dân tộc; Kế hoạch 238/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân...(12/10/2023 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân...(12/10/2023 5:00 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(02/10/2023 2:01 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(29/09/2023 9:26 CH)

KẾ HOẠCH Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các điểm trường cấp học Mầm non, Tiểu học giai đoạn 2023-2025(15/08/2023 2:58 CH)

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

    °