Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
336 người đang online

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Đăng ngày 27 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 1884/STP-PBGDPL ngày 18/10/2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. Nhằm hưởng ứng Cuộc thi trên địa bàn huyện Như Xuân, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn,

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)