Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
186 người đang online

BÁO CÁO Kết quả tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khai giảng TT HTCĐ năm học 2022-2023

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt năm 2022; Công văn số 2677/BCĐ-XHHT ngày 29/9/2022 của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng Trung tâm HTCĐ năm 2022.

<

Tin mới nhất

BÁO CÁO Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi(12/11/2022 3:55 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết...(01/11/2022 8:07 SA)

BÁO CÁO Kết quả tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khai giảng TT HTCĐ...(14/10/2022 4:59 CH)

KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG...(14/10/2022 4:52 CH)

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu/tháng vào năm 2020.(23/10/2019 7:24 SA)

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động...(27/09/2019 10:34 SA)